Arktisk Magasin

Siste:  Per januar 2019 har klubben blitt en digital klubb uten medlemskontingent, medlemsmøter og medlemsmagasin på papir. Du kan fremdeles melde deg inn digitalt med mailadressen din – for å få digital informasjon fra klubben – når dette sendes ut!
———————————————————————————

Arktisk Magasin er klubben medlemsblad som kommer ut to ganger per år. Magasinet kommer ut cirka to – tre uker før neste medlemsmøte og fungerer også som en analog innkalling til dette møtet.
Magasinet kommer ut i papirform, men vil også komme digitalt som en PDF eller på nett. Du må være betalende medlem for å kunne få papirutgaven og tilgang til utgavene på nett.
Du kan også bidra med artikler til magasinet fra dine siste villmarks- turer i inn- og utland. Du sender da teksten til oss i Word-format eller lignende, samt digitale bilder på mail eller CD.  Adressen finner du i fanen Om klubben.
Du kan også sende oss noen få ord på mail – om du ikke føler deg skrivelysten eller ikke har tid. Send oss da noen få stikkord om din siste tur som f.eks: Hvem som var med, når dere dro, hva dere opplevde på turen, spesielle hendelser, dyreliv, fiske etc. Send gjerne også med et bilde eller to. Dette vil da komme under HvemReiserHvor på side 3 i magasinet.
Les en tidligere utgave av Arktisk Magasin! (best til å lese på skjerm).
Les en tidligere utgave av magasinet! (best til å skrive ut).

Medlemsbladet Arktisk Magasin
Medlemsbladet Arktisk Magasin