Om klubben

Grizzly i terrenget like ved innsjøen vi bodde
Grizzly i terrenget like ved innsjøen vi bodde

Arktisk Villmarksklubb er en forening for mennesker som er interessert i arktisk villmark og beslektede områder. Hensikten med klubben er å utveksle erfaringer og informasjon, samt å hjelpe de som skal ut å reise. Mange av medlemmene har reiseerfaringer fra villmark i Alaska, Canada, Grønland, Svalbard og Russland. Kanopadling, fotturer, fjellturer, fiske, klatreturer og lengre ekspedisjoner er de vanligste aktivitetene.

Klubben ble startet i 1983 av en liten gruppe villmarksfarere som alle hadde vært på padleekspedisjoner i Alaska og Canada. Senere har klubben vokst seg til et samlingspunkt for de som enten har realisert, eller ønsker å realisere sine villmarksdrømmer.

Her kan du laste ned en oversikt over alle som har vært på villmarkstur gjennom årenes løp.

Klubben har to medlemsmøter i året, vanligvis hver vår og høst. Her er det villmarksforedrag, bevertning og hyggelig samvær med andre villmarksinteresserte. Klubbens medlemsblad Arktisk Magasin kommer også ut to ganger i året – rett før medlemsmøtet.
Her finner du klubbens gamle nettsider: http://www.arktiskvillmarksklubb.no/gammel/

Styrets sammensetning er:

Leder: Morten Brekke
Kasserer:
Sekretær: Lars Kristiansen
Nestleder: Frode Langset
Styremedlem: Morten Johansen