Årsmøte i Arktisk Villmarksklubb

Styret i Arktisk Villmarksklubb innkaller til årsmøte i klubben på onsdag den 2. mai 2018.
Sted: Hos Morten Brekke i Bredes vei 9G, 1088 Oslo på Høybråten.  Start kl. 19.00
Ordinær årsmøteinnkalling er sendt på mail til alle medlemmene.