Reiseforsikring på villmarkstur

Vi har fått spørsmål fra medlemmer i klubben om hva slags reiseforsikring/selskap en bør bruke på villmarksturer til Alaska, Canada eller Sibir. Dette er et meget relevant og godt spørsmål. Det er de som har fått seg en overraskelse etter uhell i Norge eller utlandet. Enten så dekker ikke forsikringen den type aktivitet forsikringstaker har vært med på eller den type utstyr som er skadet eller mistet. Men de fleste villmarksturer ender som regel godt.

Drømmereisemål eller katastrofeområde?
Drømmereisemål eller katastrofeområde?

Det er viktig å lese dekningsoversikten og det med liten skrift nøye før reise – eller helst før du kjøper ny forsikring. Hva må du se etter eller hva er viktig å tenke på i forsikringen? Det er som nevnt ovenfor – hva forsikringen omfatter når deg gjelder deg selv og hva slags utstyr eller skade som dekkes. Det er heller ikke vilkårlig hvem som forvolder skaden. Noen forsikringer/selskap dekker ikke egenforvoldt skade – bare hvis en tredje part er skyld i skaden. Vannskader kan også være et problemområde. Et annet tilfelle er hvis forsikringen ikke dekker lånte gjenstander. Men det verste som kan skje er at du blir skadet på ferie/villmarkstur i utlandet og senere opplever at forsikringen ikke dekker uthenting/hjemreise etc.
Følg disse rådene:

  • Når du skal kjøpe deg en forsikring er et godt råd å lese om forsikringen på forhånd. Du kan som regel laste ned en dekningsoversikt – studer denne grundig.
  • Deretter ringer du forsikringselskapet/agenten din og spør om hva forsikringen dekker / ikke dekker. Du må si du skal på ferie og type aktivitet du skal være med på. Du må ikke være på jobb eller ha jobbmessige oppgaver. Da må du ha en helt annen type forsikring. Ikke bruk ordet «ekspedisjon» – bruk heller padletur eller fottur.
  • Ring gjerne rundt til noen forskjellige forsikringsselskaper for å høre om deres dekningsgrad.
  • Bestem deg for den beste forsikringen – som best dekker dine aktiviteter.

Flere tilbydere av forsikring
Det finnes flere forskjellige tilbydere av forsikringer – både gjennom dedikerte forsikringsselskaper og andre. Banker og forskjellige forbund tilbyr også forsikringer til sine medlemmer. Dette kan være økonomisk gunstig, men det hjelper lite hvis forsikringen ikke dekker dine aktiviteter – i tilfelle skade/ulykke. Og det er først når skaden har inntruffet – at du oppdager hvor god forsikringen egentlig er eller ikke er.
DNB har blant annet en forsikring som inntreffer hvis du betaler over 50 % av reisen med kort. De har også noe som heter BEST. Vesta forsikring har f.eks noe de kaller Uflaks. Den dekker nettopp noe de fleste andre selskaper ikke dekker. Slike tilfeller med spesialtilbud kan du finne rundt hos de forskjellige selskapene. Men det hjelper lite hvis totalforsikringen ikke dekker hele opplegget med reisen eller en eventuell skade/uhell.

Oversikt over forskjellige forsikringer
Norsk Familieøkonom har laget en oversikt på nett over en rekke selskaper som selger forsikringer med presentasjon av faktorer som pris, rangering i henhold til testen, det viktigste i forsikringsdekningen, samt en liten konklusjon. Du finner oversikten på nett her:  http://www.norskfamilie.no/aktuelt/2014/apr/16/test-av-reiseforsikring/
Men husk at denne oversikten er meget generell og er ikke rettet mot villmarksturister som har spesielle behov for forsikringer. Bruk den som en rettesnor og bruk derfor rådene i punktlisten ovenfor.
Redaksjonen/redaktør har ikke selv sjekket disse tilbydere av forsikringer, men vet av erfaring at et av selskapene lenge har hatt god dekning i villmarksområder og aktiviteter litt utenom de vanlige turistmålene. Dette er forsikringsselskapet Gouda. «Norsk Familieøkonomi skriver: Vi gir Gouda et pluss fordi alle risikoaktiviteter er inkludert i forsikringen, og fordi selskapet har best pris for familie. Likevel trekker det ned at ingen av Goudas dekninger er best eller blant de beste».

Som sagt, vi anbefaler alle som skal på villmarkstur i områder utenfor allfarvei å sjekke dekning og det med liten tekst i sin reiseforsikring. Det kan bety alt hvis uhellet er ute. Glem heller ikke å ta med deg forsikringskortet sammen med pass, kort og billetter.

 

God tur!

Med hilsen fra redaktør

Morten Brekke