Til minne om Lars Brekke

Det er med stort savn vi må melde om at Lars Brekke, en av grunnleggerne til Arktisk Villmarksklubb og vår mangeårige kasserer – døde så brått onsdag for cirka en uke siden.

Sammen med Karl Jørgen Aanderaa og undertegnede Morten Brekke, så var Lars med og startet opp Arktisk Villmarksklubb for over 30 år siden. Vi gikk fra å være en liten eksklusiv klubb til å bli en større medlemsklubb for alle som ønsket å være en del av fellesskapet i klubben. Gjennom årene har vi hatt mange medlemsmøter på Grorud Motorsenter – hver vår og høst med spennende foredrag med film og bilder fra villmarksområder i arktiske strøk. Medlemsmagasinet Arktisk Magasin har gått fra å være en liten svart/hvit blekk til å bli et flott magasin i firefarget trykk. Det ble mange sene nattetimer for å få magasinet ferdig til deadline de første årene. Vi slåss både med klokken og det tekniske utstyret.

Lars Brekke i bakgrunnen på et medlemsmøte. Karl Jørgen Aanderaa i sofaen, mens medlem Kåre Egeland står og prater med Lars.

I alle disse prosessene var Lars en meget viktig brikke. Han ordnet økonomien og det var han som satt på medlemslistene. Lars gjorde en fantastisk jobb med å sende mail og ringe rundt til medlemmene for å forespørre om stoff til magasinet og innhold på medlemsmøtene.
Til slutt sendte Lars ut magasinene fra skolen der han var vaktmester når redaksjonen la sine siste bånd på sluttresultatet – og medlemmene ble invitert til medlemsmøtet. Det var da spenningen begynte. Hvor mange kom på medlemsmøtet? Som regel var det mellom 30 og 40 personer.

Fra venstre Lars Brekke, Wenche Haugan, Morten Brekke og Iver Løchen foran selvlaftet hytte i Yukon 1981-82.

Undertegnede har som fetter og reisekamerat hatt veldig mange flotte år sammen med Lars på turer i inn- og utland. Fra de første villmarksturene i Nordmarka, til overvintring i Yukon i Canada og alle de fantastiske turene i Alaska og Canada vi har hatt i ettertid frem til du gikk bort. Vår siste lengre utenlandstur sammen ble turen til Cuba våren 2016.

Våre tanker går også til Lars Brekkes familie.

Vi vil savne deg kjære «bror»
– med hilsen fra din fetter Morten Brekke
på vegne av styret i klubben: Lars Kristiansen, Morten Johansen og Frode Langset
– samt fra Karl Jørgen Aanderaa – det eneste æresmedlemmet i klubben, og en av intiativtakerne.
PS. Planlagt medlemsmøte den 18. mars utsettes inntil ny beskjed gis.