Nytt villmarksmøte høsten 2015

Neste medlemsmøte i klubben vil bli på søndag den 29. november kl. 16.00. Foredrag og hyggelig samvær med andre villmarkinger.

Paul Barthel i Norge-Sverige på tvers
Paul Barthel i Norge-Sverige på tvers

Paul Barthel vil holde foredrag med bilder om sin tur med kano: Norge – Sverige på tvers i sommer. Etter kaffepausen vil Morten Brekke fortelle og vise film fra sin og Lars Kristiansens kanotur ned Stewart River for noen år siden. Velkommen til alle!